Spoed

 

In geval van spoed tijdens kantooruren (ma. t/m vr. 08.00 en 17.00u)

 belt u 020-6622522. TOETS 1

 

In geval van spoed buiten de kantooruren

belt u de doktersdienst, 088-0030600

 

In geval van levensbedreigende spoed

belt u 112