Privacyreglement

Privacyreglement Medisch Centrum Roelof Hart

Het Medisch Centrum Roelof Hart heeft een reglement opgesteld om de privacy van onze patienten te waarborgen. Doel van het reglement is een vastlegging van de maatregelen, die het MCRH heeft genomen om zeker te stellen dat zorgvuldig met patientgegevens wordt omgegaan. Dit reglement is van toepassing op elke verwerking (geautomatiseerd en niet-geautomatiseerd) van patientgegevens, die in onze bestanden zijn of worden opgenomen.

Dit reglement is op te vragen bij de praktijk.